<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=168556230390840&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
aof-logo-white.png

aof-kopetanse-norge-bransjeprogram

Gratis kompetanseheving for deg som jobber innen reiseliv!

 

Reiselivsnæringen kommer sterkere tilbake med kurs fra AOF Norge.

I vår har Regjeringen og Stortinget bevilget store beløp til bransjeprogrammene via Kompetanse Norge. Formålet er å bidra til kompetanseheving basert på hva bedrifter og ansatte etterspør.

Nå kan du som er jobber innen reiseliv sikre deg kompetanseheving og videreutvikling helt kostnadsfritt. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig.

 

Hvilke kurs kan man ta?

AOF tilbyr kurs innen tre kategorier.


1. Teorikurs til fagprøven

For mange er teorien det skumleste med å ta fagbrev. Med teorikurs fra AOF Norge lærer du både den nødvendige teorien og hvordan du best formidler den under eksamen. Kursene kommer i to utgaver: 60 timer og 120 timer. Sistnevnte er et utvidet kurs med teori og undervisning i grunnleggende ferdigheter. Her kan man få mer øvelse i å skrive eksamensoppgaver og trene på grunnleggende dataferdigheter.

Vi tilbyr følgende fag:

 

2. Yrkesnorsk

Ønsker du mer fagspesifikk norskspråklig kompetanse innenfor faget ditt? Da er disse kursene for deg.

Vi tilbyr følgende kurs:

 

3. Kundeservice og datakompetanse

 

Er det virkelig gratis?

Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge.

 

Hvem kan ta ta disse kursene?

Disse kursene er gratis for deg som jobber innen reiselivsnæringen. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, siste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves.

 

Når kan du ta kurs?

Bransjeprogrammene skal i første omgang løpe ut 2020, og helt ut året kan permitterte delta uten å miste dagpengene fra NAV. Vi anbefaler at du søker tidlig, siden plassene er begrenset og de første kursene starter allerede i juni 2020.

Ta kontakt med oss for mer informasjon:

Tlf: 23 06 12 50
E-post: aofnorge@aof.no