Ønsker du deg mer kompetanse innen helsefag, uten å studere på fulltid? Da kan en fagskoleutdanning være veien å gå.

Det er langt fra uvanlig å gå inn i helse- og omsorgssektoren rett etter å ha tatt fagbrevet, eller til og med uten å ha fullført videregående skole. Kanskje var du skolelei, interessert i å tjene egne penger, eller klar for å begynne å gjøre en forskjell i noens liv så fort som mulig. Samtidig er det ikke så rart om du begynner å se på muligheter for videreutdanning etter å ha vært i jobb en stund.

Mange av studentene våre er godt voksne mennesker med lang erfaring. Barna er store og har flyttet ut, og man ser muligheten for å bruke tid på mer utdanning og få faglig påfyll. Andre har nettopp tatt fagbrevet som helsefagarbeider og vil gjerne lære enda mer. De fleste gjør det ganske enkelt fordi de brenner for faget sitt, og er sultne på mer kunnskap. De vil få spisskompetanse innen et spesielt fagfelt, og ikke bare være all-roundere. I de fleste tilfeller er det nok en god blanding som ligger til grunn. Mer kunnskap vil nesten alltid føre til både økt arbeidsglede og mestringsfølelse.

Våre tidligere studenter forteller at videreutdanning på fagskole gjør dem tryggere i jobben, de får gitt enda bedre tjenester til brukerne sine, og de fleste får høyere lønn. Noen har også fått andre stillinger eller andre arbeidsoppgaver.

Hva er fagskole?

En fagskole er et mer praktisk rettet alternativ til høyskole – høyere yrkesfaglig utdanning – og er lagt opp slik at det skal være mulig for deg å studere mens du jobber på fulltid. Fagskolen AOF Norge tilbyr helsefagskole med undervisning enten én kveld per uke eller én dag per uke. Slik er det enkelt for helsefagarbeidere i turnus å ta fagskole ved siden av jobb. Spør din leder om hun eller han kan tilrettelegge turnusen slik at du har færrest mulig vakter på den ukedagen du skal studere!

Helsefagskolen er finansiert, så du betaler ikke for annet enn pensumlitteraturen, som du må kjøpe på egen hånd. Det er også større fokus på diskusjon mellom studenter, med utgangspunkt i egne erfaringer, ettersom de fleste allerede har vært i jobb en stund. Fagskoleutdanningene har altså mer til felles med klasseromsundervisning i mindre grupper, enn store, upersonlige forelesninger.

Fagskole gir deg to forskjellige grader avhengig av hvor mange studiepoeng utdanningen gir deg – henholdsvis fagskolegrad og høyere fagskolegrad.

Hvis du altså føler at du trenger mer kunnskap, gjerne om et spesifikt felt innen jobben din, men ikke har mulighet til å studere fulltid, er sannsynligvis fagskole et smart valg for deg.

Hvilke helsefag finnes ved Fagskolen AOF Norge?

Dersom du ønsker å studere ved Fagskolen AOF Norge, blir du først nødt til å avgjøre hvilket felt du vil fordype deg i. Alle fagene begynner med et generelt emne hvor undervisningen dreier seg om etikk, kommunikasjon, psykologi, sosiologi og lovverk. Her er det nok mye du allerede kan en del om fra grunnutdanningen din, og som vil være gjenkjennelig. Deretter spisser løpet seg inn mot det feltet du har valgt. Hvert løp består av enten ett eller to år med deltidsundervisning ved siden av jobb.

Studiene du kan velge mellom varierer fra år til år og sted til sted, men her er den komplette oversikten slik den ser ut i dag:

Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser

Gjennom denne utdanningen lærer du om hvordan hjernen fungerer og hvordan og hvorfor nevrologiske lidelser oppstår. Særlig vil du lære mye om hjerneslag, ettersom veldig mange helsefagarbeidere vil møte mennesker med hjerneslag gjennom jobben sin. Du vil få kunnskap om behandling, samt å tenke smart rundt rehabilitering og omsorg.

I tillegg til selve lidelsene, vil du også lære om vanlige psykiske, psykososiale og kognitive følgetilstander av dem, som for eksempel depresjon. Her vil du få mange gode tips om hvordan du kan bruke hverdagsmestring til å motvirke dette.

Utdanningen er ment for deg som for eksempel jobber på sykehjem, sykehus, i hjemmetjeneste eller avlastningsboliger.

Demensomsorg

Til tross for at demens også er en nevrologisk lidelse, er det dessverre såpass utbredt at vi har funnet det hensiktsmessig å gjøre det til en egen utdanning. Du vil lære om forskjellige typer demens, om behandling og miljøterapeutiske tiltak.

Du vil også få mye kunnskap om de forskjellige helsereformene og hvordan de påvirker både deg og brukerne. Mye av utdanningen er også bygget opp rundt vanskelige etiske problemstillinger knyttet til demens, og diskusjon av disse med undervisere og studenter – ofte finnes det ingen fasitsvar.

Til slutt vil du også få mye god innsikt i hvordan du best kommuniserer med familie og pårørende til personer med demens.

Kroniske sykdommer hos voksne og eldre

Kroniske sykdommer kan per definisjon ofte ikke kureres, men følger naturlig med aldring. Vi regner med å se en dobling av eldre over 80 år de neste 35 årene, og dermed vil også kroniske sykdommer bli mer utbredt. Vi snakker om KOLS, diabetes eller hjertesykdommer, for å nevne noen.

På dette studiet lærer du om ulike kroniske sykdommer hos voksne og eldre, metoder for god og effektiv rehabilitering, og å tilrettelegge for et så godt liv som mulig med sykdommene. I tillegg vil du lære å tenke nytt på egen hånd, for å møte utfordringer knyttet til dem – slik at du kan bli en viktig ressursperson.

Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming

Nå er det selvsagt stor forskjell på funksjonsnedsettelser og utviklingshemminger, men til felles for mennesker med begge deler er at de ønsker et mest mulig normalt, selvstendig og verdig liv. Her er brukermedvirkning essensielt, og du vil lære gode metoder for å inkludere brukeren i utforming av sin egen behandling og støtte. Du vil også lære om motivasjon og metodisk, målrettet miljøarbeid, som du kan prøve ut i praksisperioden.

I tillegg vil du få en verktøykasse du kan benytte deg av for å lage individuelt tilpassede tjenestetilbud. Utdanningen passer for en rekke arbeidsplasser, som tilrettelagte boliger og arbeidstilbud, SFO, skole, hjemmetjeneste, avlastningshjem og aktivitetssentre.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykiske lidelser er mye i fokus for tiden, og kan ramme hvem som helst. Ofte følger psykiske lidelser med sykdom, alderdom eller skader. Det gjør utdanningen relevant for veldig mange, selv utenfor psykiatrien. Mange mennesker med psykiske lidelser har også utfordringer knyttet til rus, som det også er viktig å ta tak i. Fagarbeidere kan møte brukere med psykiske lidelser og/eller ruslidelser på mange ulike arbeidsplasser i kommunene.

I denne utdanningen vil du lære om ulike psykiske lidelser og ruslidelser, hvordan de oppstår og hvordan de best behandles. I tillegg vil du få gode verktøy til å forebygge slike lidelser før de oppstår. Dermed står du bedre rustet til å møte disse brukerne der du jobber.

Sammen med alt dette vil du lære om samhandling og kommunikasjon i møte med brukerne, og med andre faggrupper og nettverk som involveres i psykisk helse- og rusarbeid.

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

Det er en utfordring for pleie- og omsorgstjenesten å gi et tilfredsstillende mattilbud til brukerne av tjenestene. Blant annet er underernæring blant eldre en stor utfordring. I denne utdanningen lærer du å sette sammen et kosthold som passer for din brukergruppe og individene den består av. Mange opplever det også som vanskelig å ivareta brukernes verdighet rundt et måltid på institusjoner med mange som skal serveres, eller i hjemmetjeneste der de ansatte er presset på tid. Her vil du lære å løse slike utfordringer bedre.

Med denne utdanningen vil du kunne hjelpe til med å forebygge sykdom gjennom et godt kosthold, og behandle via mat. Du vil bidra til å gjenskape matglede der den kanskje ofte har forsvunnet. Utdanningen er primært rettet mot helsefagarbeidere, men er også åpen for deg som har bakgrunn fra restaurant- og matfag.

Praktisk informasjon om fagskole

Nå kan det godt hende at du har mange spørsmål, men vi har gjort vårt beste for å svare på alle sammen gjennom AOF-bloggen. Vi foreslår at du går hit aller først:

Der får du svar om det er noe du lurer på. Ellers har vi satt opp en liste av blogginnlegg med tips og informasjon for deg, så du kan gå direkte til det du lurer aller mest på:


Finner du ikke svarene der, er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å ta en telefon eller sende oss en e-post. Vi vil gjerne høre fra engasjerte mennesker innen helsefag, og hjelper deg gjerne med å finne studiet som passer best for deg.

Ønsker du å se hvilke studier som finnes i nærheten av der du bor? Da går du hit: AOFs fagskoleutdanning. Om ikke du finner noe nå, så hør med oss eller sjekk igjen senere. Nye studieløp begynner hver høst!

Intervju med tidligere studenter ved helsefag på Fagskolen AOF Norge.