Bestill ditt kurs i dag. Legg gjerne ved noen tanker om hva du trenger, dersom du ønsker at vi tilrettelegger noe spesielt for deg.

Du hører fra oss så snart vi har lest din forespørsel!


 

Hvorfor AOF Norge?


Stort utvalg av kurs og eksperter

Finn nøyaktig det du trenger i vår omfattende kurskatalog, bygget opp gjennom 20 års erfaring i offentlig sektor.

Skreddersy ditt eget kurs

Mangler det kurset du ønsker deg? Ta kontakt med oss for å bygge opp et skreddersydd opplegg fra bunnen av.

Kunnskap du kan bruke

Teori er viktig. Praksis er enda viktigere. Her lærer du ting du kan ta i bruk allerede neste dag.

 

Se eksempler på kurs vi kan tilby eller skreddersy:

Forvaltningsrett og saksbehandling

Forvaltningsloven legger grunnlaget for offentlig saksbehandling, og er sentral i utøvelsen av offentlig myndighet. Kurset gir forståelse for lovverk som ligger til grunn for en god og rask saksbehandling.

Skreddersy dette kurset

lawyer

Håndtering av vold og trusler

Arbeidsmiljøloven pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler. Ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold skal det gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr.

Skreddersy dette kurset

violence

Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt

Alle som yter tjenester innenfor det offentlige har taushetsplikt. Dette kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan du praktisk jobber med etiske dilemmaer som ansatt og tjenesteyter.

Skreddersy dette kurset

person-girl-woman-business-clothing-conversation-42809-pxhere.com

«Jeg har fått et større engasjement på jobben, og så har jeg fått bekreftelse på at jeg kunne masse fra før og blitt tryggere i jobben min.»

– Torill Edvardsen, tidligere student ved Fagskolen AOF Norge

Hvem er AOF Norge?


AOF er et studieforbund, en ideell organisasjon som har voksenopplæring som hovedformål, og består av flere medlemsorganisasjoner. AOF tilbyr opplæring for alle, uavhengig av politisk eller sosialt ståsted.

Se vårt studie- og kurstilbud

Spørsmål?

Ta kontakt med oss på telefon/
e-post:

Telefon

23 06 12 50

E-post

post@aof.no


Skreddersy ditt kurs i dag

Gå til bestilling