<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=168556230390840&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
aof-logo-white.png

Fagskoleutdanning: Rus og psykisk helsearbeid

Vi ønsker å opprette nye fagskoleutdanninger hvor det er behov for kompetanseheving. Ønsker du mer kunnskap om rus og psykisk helsearbeid, kan dette være utdanningen for deg.

motivere-en-rusavhengigUtdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv. Du lærer om miljøarbeid, ulike måter å behandle rusavhengighet på og hvordan rusmidler påvirker mennesker, både fysisk, psykisk og sosialt. Utdanningen retter seg mot ansatte som jobber i kommunal virksomhet, spesialhelsetjeneste, institusjoner innen pedagogisk virksomhet og liknende. 

 

Er dette for deg?

Denne fagskoleutdanningen passer for deg som er hjelpepleier, omsorgsarbeider, helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, aktivitør eller deg med annen grunnutdanning innen helse- og oppvekstfag.

 

Blant annet lærer du dette:

 • Etikk
 • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
 • Stats- og kommunekunnskap, helse og sosialpolitikk
 • Sosiologi og psykologi
 • Lovgivning
 • Veiledning, samarbeid og relasjon
 • Rus og relaterte tilstander
 • Arbeidsprosessen i rusarbeid og psykisk helsearbeid
 • Behandlings- og omsorgsmodeller
 • Psykiatri
 • Ulike psykiske lidelser

 

Praktisk informasjon

Studiet tas på deltid og strekker seg ut over 2 år med undervisning, 10 uker praksis i tillegg til en fordypningsoppgave.

 

Opptakskrav

Du kan søke dersom du har fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev eller har bakgrunn i realkompetanse. Det vil komme mer spesifiserte opptakskrav nærmere søknadsfristen neste år.