Dette er oppvekstfagene ved Fagskolen AOF Norge

Hva er egentlig en fagskole? Hva lærer du? Er det mulig å studere mens du jobber fulltid? Gode spørsmål. Her finner du svarene.

Først og fremst – hva er en fagskole?

Vel, det er et alternativ for deg som ønsker å utdanne deg for å få mer kompetanse, uten å måtte gi opp godene ved fulltidsjobb. En fagskoleutdanning er et fullverdig alternativ til høyskole og universitet, men lagt opp slik at du slipper å si opp jobben for å få tid. Den er også mer yrkesrettet enn de fleste andre former for høyere utdanning. Det betyr at det er mindre fokus på ren teori som ikke har noen funksjon i faktisk jobb, og mye av undervisningen bruker studentenes erfaringer som grunnlag for diskusjon. Med unntak av pensumlitteraturen er den også helt gratis.

Merker du økte krav til hva du som barnehagemedarbeider burde kunne, eller føler du bare selv at det er på tide å lære mer? Kanskje tenker du det er et smart skritt for å få mer ansvar? Da er du midt i målgruppen for oppvekstfagene til AOF.

Nja,  jeg vet ikke. Overbevis meg?

Ok, hvis du insisterer.

Hvorfor oppvekstfag?

Barnehagen er de fleste barns første møte med samfunnet utenfor familien, og legger derfor kraftige føringer for barnas senere sosiale, intellektuelle og emosjonelle utvikling. De minste blant oss er også de mest lettpåvirkelige, så kvaliteten på oppfølgingen de får i barnehagen er av enorm betydning.

Den nye rammeplanen stiller større krav til kompetanse blant barnehagemedarbeidere, ettersom det blir økt fokus på læring. Det er likevel viktig å ikke forveksle et økt fokus på læring med at barnehagen i praksis skal bli en skole. Lek er nemlig en stor del av barnas naturlige måte å lære på. Det krever spisskompetanse å tilrettelegge for læring uten å gjøre barnas hverdag til en overstrukturert rutine av kjedsomhet og stillesitting.

Det er også enkelte barn som krever litt mer (eller noe litt annet) av de ansatte i barnehagen enn andre. Enten det er snakk om barn med ADHD eller kraftige allergier, barn fra en helt annen kultur, eller de aller minste, så har alle sine unike behov som er nødt til å møtes.

Vi på Fagskolen AOF Norge mener at kunnskap er nøkkelen til å skape en bedre barnehage. Derfor inviterer vi deg til både å motta og dele kunnskap gjennom studiene våre.

Hvilke oppvekstfag finnes?

Det er tre forskjellige retninger du kan velge innen oppvekstfag på AOF. De begynner med det samme emnet, før de deretter tar et dypdykk i hvert sitt felt. Vi anbefaler deg å velge studiet som er mest relevant for din arbeidshverdag, eller det som interesserer deg aller mest. For hvert av studiene kan du lese et intervju med en fersk student, og lære litt av deres erfaringer.

Arbeid med de yngste barna (0–3 år) i barnehagen

Intervju: Slik er det å studere Arbeid med de yngste barna (0–3 år) i barnehagen

Her lærer du om de minste i barnehagen – hvordan de tenker, hva de har behov for, og hvordan du bedre tilrettelegger barnehagehverdagen slik at de trives, føler seg trygge og ikke minst lærer mye. Det er lett å tenke at nærhet og omsorg er nok, men de yngste barna har en komplisert tilværelse med mange subtile ønsker og følelser, som ofte går de voksne hus forbi.

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen

Intervju: Slik er det å studere Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen

Norge er et langt mer internasjonalt samfunn enn det pleide å være, og det krever kunnskap om både språk og kultur for å gi barn med utenlandsk bakgrunn det de trenger. I tillegg handler det om å stimulere både etnisk norske og flerkulturelle barns språkutvikling, og å bruke flerkultur som en aktiv ressurs i barnehagen.

Barn med særskilte behov

Intervju: Slik er det å studere Barn med særskilte behov

Hva er et barn med særskilte behov? Mange tenker fort på funksjonsnedsettelser eller lærevansker, og de tar ikke feil. Likevel kan særskilte behov være mye annet også – sjenanse, autisme, traumatiske opplevelser, eller rett og slett at barnet er spesielt begavet. Her lærer du om hva særskilte behov kan være, hvordan du identifiserer dem, og hvordan du best mulig gir hvert individuelle barn det de trenger.

Praktisk informasjon om fagskole

Nå kan det godt hende at du har mange spørsmål, men vi har gjort vårt beste for å svare på alle sammen gjennom AOF-bloggen. Vi foreslår at du går hit aller først:

Der får du kjappe svar om det mange pleier å lure på. Ellers har vi satt opp en liten smørbrødliste av blogginnlegg med tips og informasjon for deg, så du kan gå direkte til det du lurer aller mest på:


Finner du ikke svarene der, er du selvfølgelig
hjertelig velkommen til å ta en telefon eller sende oss en e-post. Vi elsker å høre fra engasjerte barnehageansatte, og hjelper deg gjerne med å finne studiet som passer best for deg.

Ønsker du å se hvilke studier som finnes i nærheten av der du bor? Da går du hit: AOFs fagskoleutdanning. Om ikke du finner noe nå, så hør med oss eller sjekk igjen senere. Nye studieløp begynner hver høst!

New Call-to-action