Sertifisert sikkerhetsopplæring


Krever jobben din omgang med farlig arbeidsutstyr? Har du behov for å benytte arbeidsutstyr på en sikker, effektiv og trygg måte?
 
AOF Norge hjelper deg med opplæringen du trenger, slik at du kan gå på jobb hver dag med visshet om at ikke du setter liv og helse i fare.

For mange typer verktøy, maskiner og kjøretøy er det faktisk påkrevd å ha dokumentert og/eller sertifisert sikkerhetsopplæring. AOF Norge er sertifisert opplæringsvirksomhet.

Se alle kurs innen sertifisert sikkerhetsopplæring

 

Vi har kurs for blant annet:
  • Arbeid i høyden / stillas
  • Varme arbeider
  • Arbeidsvarsling
  • Verktøy og småmaskiner
  • Lift/personløftere
  • ATV/UTV
  • Kraner
  • Trucker
  • Masseforflytningsmaskiner

Kursene har ulik varighet avhengig av kompleksiteten. Ved endt kurs får du dokumentasjon i form av kursbevis og/eller kompetansebevis der dette er påkrevet.

 

Sertifiseringer og leverandørkvalifiseringer:

Mijlofyrtarn-sertifisert  achilles-sertifisert startbank-sertifisert

transQ-qualified  UNCE-qualified  ASAS-sertifisert noorsi HF-logo

Spørsmål?

Ta kontakt med oss på telefon/e-post:

Telefon

24 07 60 70

E-post

arbeidsliv@aof.no