LO-skolen
Har du fullført grunnskoleringen som tillitsvalgt og er klar for å ta neste skritt?

LO-skolen hjelper deg å reflektere dypere rundt verktøyene og rettighetene dine, og gjør deg til en mer selvgående ressurs både for klubben din og LO som helhet. Du vil også få en større forståelse av fagbevegelsens historie.

Kursserien består av fem moduler du kan ta i valgfri rekkefølge:

  1. Arbeidsliv
  2. Læring
  3. Organisasjon og ledelse
  4. Samfunn
  5. Solidaritet

Fullfører du minst fire av dem vil du motta LO-skolenålen.

 

Arbeidsrett

Arbeidsrett er en serie på fem kurs som gir deg dybdekunnskap om de juridiske aspektene ved tillitsvalgtrollen. 

Ved å kjenne rettighetene til både arbeidstaker og arbeidsgiver, vil du ikke bare kunne støtte dine medlemmer, men også bidra til at færrest mulig konflikter utarter til at retten må involveres.

  1. Arbeidsrettens rettskilder (obligatorisk)
  2. Individuell arbeidsrett
  3. Kollektiv arbeidsrett
  4. Medbestemmelse
  5. Stillingsvern

Kursene innebærer blant annet rettsbesøk og løsing av hypotetiske casetilfeller. Du kan også kvalifisere til eksamen ved Universitetene i Oslo og Bergen.

 

Internasjonale kurs og språk

AOF Norge tilbyr flere internasjonale kurs i samarbeid med den utvidede fagbevegelsen i Europa. Disse innebærer reise, og hjelper deg med å se rollen din i et bredere, globalt perspektiv. Mange opplever det som svært lærerikt å holde en dialog med utenlandske kollegaer.

Du har også muligheten til å ta egne språkkurs i engelsk, for deg som har behov for dette i vervet ditt. Disse kan være nyttige også for deg som allerede er generelt stødig i engelsk, ettersom fagbevegelsen inneholder mye sjargong og fagspråk.

 

Arbeidsmiljøstudier

Er du verneombud eller hovedverneombud tilbyr vi opplæring helt opp på universitetsnivå, som vil hjelpe deg å styrke din rolle i organisasjonen.

Les mer på vår egen hjemmeside for Arbeidsmiljøstudier. 

New call-to-action

Spørsmål?

Ta kontakt med oss på telefon/e-post:

Telefon

919 23 199

E-post

ingvild.vatnelid@aof.no

Ta meg til kursoversikten